Pies

Ma nosa do ludzi i interesów, choć pieniądze nie są dla niego najważniejsze. Z przyjaciółmi podzieli się ostatnią kością, a wrogów pokąsa.

chinski-pies