Kurs kart anielskich

Lekcja 1 - Michał

Zaczniemy od bloku pierwszego, do którego należą cztery Archanioły. Mają one ogromny wpływ na nasze życie i znajdują się w stałym kontakcie z Boską energią. Są filtrem Boskiego światła, rozlewającego się na pozostałe hierarchie, grupy anielskie.
Lekcja 1 - Michał