Kurs Kart Tarota

Można śmiało powiedzieć, że Tarot to wyjątkowe karty w porównaniu do innych kart, służących do przepowiadania przyszłości. O ile karty klasyczne w dużej mierze przepowiadają przede wszystkim wydarzenia z życia człowieka, o tyle Tarota można porównać do zwierciadła, w którym może przejrzeć się człowiek i zobaczyć również innych ludzi.
Kurs przygotowała:
Maria Bigoszewska
Poetka, dziennikarka, autorka słuchowisk radiowych. Ale też praktykująca wrożka i znawczyni tarota, która chętnie niesie poradę, pociechę i przestrogę.
Kurs Kart Tarota