Petyr Dynow - herold Nowej Ery

Petyr Dynow - herold Nowej Ery

Stworzył żywą do dziś tradycję duchową